Školenia 1.pomoci


Od rýchleho poskytnutia 1. pomoci  či už pri úrazoch elektrickým prúdom , ale aj iných poraneniach ( zlomeniny , krvácanie) častokrát závisí šanca na prežitie . A preto je školenie 1. pomoci jednak súčastou iných kurzov , ale aj samostatne nakoľko predpisy vyžadujú aby boli zamestnanci preškolovaní s poskytovania 1.pomoci .
napr. zvárači, elektrotechnici a pod.rozsah školenia : 2-8 hod

teoretický aj praktický nácvik  správneho poskytnutia  1. pomoci