Obsluha motorových vozíkov

Obsluhovať motorové vozíky môže iba osoba ktorá vlastní preukaz na obsluhu príslušného zariadenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z. 

STN 26 8805 rozdeľuje motorové vozíky podľa druhu pohonu podľa výšky zdvihu a podľa  ovládania .

Vykonávame školenia na všetky druhy motorových vozíkov.

Predpoklady pre zaradenie do kurzu

mv

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj

zaradenia do kurzu je :
a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu                                                                      

c, aktuálne foto 3x3,5 mm 

Pre zaradenie do kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz. 

Trvanie kurzu : 2-4 dni podľa druhu motorového vozíka

Dľžka teoretickej a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu motorového vozíka a je daná vyhl. 356/2007 Z.z.

 Výhoda pre Vás : Kurzy  vrátane skúšok na  uvedené činnosti zabezpečujeme aj vo Vaších priestoroch .

 Opakovacie školenia  resp. aktualizačná odborná príprava má trvanie  8 hodín

druh a trieda ručne vedené pákovo riadené volantové zo zdvíhacej plošiny
I. akumulátorový pohon
II. so spaľovacím motorom
nízkozdvíhacie
A B C
vysokozdvíhacie D E W1
W2
G
III špecialne Z

W1 vozíky do nosnosti 5 t
W2 vozíky nosnosti nad  5 t
III. Špeciálne vozíky ktoré sa nedajú zaradiť do základných kategórii v triedach I., II.  napr : portálový vozík, vozík s výložníkom, s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom.