Obsluha reťazových píl v ťažbe a spracovaní dreva Odborná príprava je spojená s výukou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri manipulácii s drevnou hmotou a pri ťažbe v lesných porastoch. Kurz je určený pre pracovníkov starších ako 18 rokov s dobrým zdravotným a duševným stavom potvrdeným lekárom. Po úspešnom ukončení kurzu poslucháč získa preukaz obsluhy reťazovej píly.Absolvent by mal ovládať bezpečnú prácu a správne technologické postupy pri stínke, odvetvovaní a skracovaní stromov za normálnych i sťažených podmienok, hygienu a ergonómiu práce, údržbu motorových píl (ďalej MP), ekologické a protipožiarne pravidlá a sortimentáciu dreva.

uvedené kurzy sú vrátane praktického výcviku


rozsah základného kurzu 

základný kurz                            teória 24 hodín  prax 40 hodín

opakovacie školenie                  8 hodín

Aktualizačná odborná príprava  8 hodín