Odborné prehliadky a skúšky - plynových  zariadení 


Vykonávame  odborné prehliadky a skúšky vyhradených  plynových  zariadení    v zmysle Vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. 

- pravidelné

- po oprave


Odborné prehliadky a skúšky vykonávame operatívne tak aby sme čo najmenej obmedzili Vašu prevádzku.