Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Obsluhy  tlakových zariadení

pripravuje sa .................................................