Odborné prehliadky a skúšky - zdvíhacích zariadení 


Vykonávame  odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích a elektrických  zariadení  v zmysle Vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. 

- pravidelné

- po oprave

Spolupracujeme úzko s Technickou Inšpekciou SR  čo sa týka výkonu opakovaných úradných skúšok  Zdvíhacích zariadení , vrátane prípravy , zabezpečenie dokumentácie . 

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky následovných druhov  zdvíhacích zariadení podľa zaradenia do skupín v zmysle vyhl. MP SVR 508/2009

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A


Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
Ad) stavebný výťah
Ad1. na prepravu osôb a nákladu,
Ad2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
Ae) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
Ah) výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B
Ba1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
Ba2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
Bc2) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to  zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
Bd1. zdvíhacia rampa,
Bd2. zdvíhacia plošina,
Bd3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
Bd4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
Be) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2, 7 m,
g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,