Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 

V vmysle zák. 124/2006 Zz  Vyhl. 508/2009 Z.z §17 ods.2a STN 27 0143 môže prácu viazača bremien vykonávať iba pracovník oboznámený s predpismu pre viazanie a zavesovanie bremien vlastniaci preukaz "viazača bremien"

Vydať preukaz viazača bremien môže iba akreditované vzdelávacie stredisko

Rozsah základného kurzu je daný Vyhl. 356/2007 Z.z. 

10 hod. teoretický výcvik

10 hod. praktické zacvičenie

Predpoklady pre zaradenie do kurzu

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj

zaradenia do kurzu je :
a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu
Výhoda pre Vás : Kurzy  vrátane skúšok na  uvedené činnosti zabezpečujeme aj vo Vaších priestoroch .