Zváranie


Zváranie je špecialny proces ktorý si vyžaduje odborný a vyškolený personál zváračov a vyšší odborný personál zabezpečujúci koordináciu a zabezpečovanie kontroly a kvality zváraných celkov po zváraní.

V tejto oblasti ponúkame služby medzinárodného technológa zvárania ako zváracieho dozoru .

Zároveň zabezpečujeme preškolenia zváračov základných kurzov z bezpečnostných ustanovení v zmysle STN 05 0705 .


V zmysle zák. 124/2006 Zz a STN 050601 podmienkou platnosti zváračského preukazu je absolvovanie pravidelného preškolenia z bezpečnostných ustanovení min 1 x ra 2 roky.

Preškolenie je možné zabezpečiť aj priamo vo Vaších priestoroch.

Preškolenie zváračov z bezpečnostných ustanovení

Predpoklady pre zaradenie do kurzu                                                                                                          

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. a STN 05 0601 je podmienkou platnosti zváračského preukazu :
a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť
c, Veľký zváračský preukaz

Dĺžka kurzu je 1 deň
Výstup :          Zápis do preukazu o vykonaní opakovaného školenia