+421905494954

PODPORENÉ VIAC AKO 30 ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

Postaráme sa o bezpečnosť Vašej prevádzky

Zaoberáme sa poradenstvom v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z., a to výkonom odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích a tlakových zariadení ako aj vzdelávaním zamestnancov na obsluhy technických zariadení a činností v zmysle zákona 124/2006 Z.z., na čo vlastní organizácia oprávnenia vydané Národnou inšpekciou práce. Technická inšpekcia a.s. CIO SR.

Aktuálne pripravujeme  

Základný kurz obsluha mobilného, vežového žeriavu a pohyblivej pracovnej plošiny určenej na prevádzku na pozemnej komunikácii .

Overenie vedomostí bude zabezpečené na konci kurzu TI SR. 


Aktuálne pripravujeme  

Základný kurz obsluha mobilného, vežového žeriavu a pohyblivej pracovnej plošimy určenej na prevádzku na pozemnej komunikácii . 

Overenie vedomostí bude zabezpečené na konci kurzu TI SR. 

Miesto školenia    Strečno, Martin , Žilina 

Naše služby


Školiaca činnosť

Obsluha zdvíhacie zariadenia 

Obsluha tlakové zariadenia

Obsluha plynové zariadenia

BOZP a OPP

Obsluha motorových vozíkov

školenie zváračov 

V prípade väčšieho počtu ľudí prídeme za Vami .

Revízie VTZ

zdvíhacie 

tlakové 

plynové 

elektrické

Vykonávame revízie všetkých bežne sa vyskytujúcich zariadení vo Vašich prevádzkach.

Vykonávame servisné zásahy pri únikoch plynu, montáži plynových zariadení a napúšťaní plynu po opravách

Poradenstvo

Ak potrebujete pomôcť s odbornými témami s ktorými v rámci BOZP a OPP, prevádzkou všetkých VTZ, vieme Vám spracovať smernice a harmonogramy pre prevádzku týchto zariadení .

VTZ ZZ

Zdvíhacie zariadenia 

Na všetky zdvíhacie zariadenia  vykonávame základné  kurzy  zaškolenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z. §16 a  Vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z. §17 ods. 1,3 vrátane periodických školení a aktualizačných odborných príprav na základe vydaných oprávnení NIP

Vykonávame všetky druhy prehliadok a skúšok v zmysle Vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. ,

 • skupiny ZZ : Aa,b,c,d,e,h, Ba,b,c,d,e,f,

 • zabezpečíme výkon úradných skúšok v spolupráci s TI SR

 • Obsluha vežového žeriavu  - preukaz/  možnosť získať medzinárodný certifikát    vydaný TI SR
 • Obsluha mobilného žeriavu  -  preukaz/  možnosť získať medzinárodný certifikát    vydaný TI SR
 • obsluha pojazdnej zdvíhacej plošiny na prev. pozemnej komunikácii  - preukaz/  možnosť získať medzinárodný certifikát    vydaný TI SR
 • obsluha pojazdnej zdvíhacej plošiny - doklad vydaný revíznym technikom ZZ . aj v angličtine
 • obsluha Nakladacieho žeriavu - doklad vydaný revíznym technikom ZZ . aj v angličtine
 • obsluha  žeriavov    -  mostové, stĺpové otočné ,  portálové  a pod, skupiny . Aa, Ba   Ovládanie zo zeme , z kabíny alebo z koša , špeciálne
 • obsluha stavebných výťahov s povolenou prepravou osôb  skupina Ad 
 • Obsluha regálových zakladačov
          - skupina  Ae regálový zakladač v skladovom hospodárstve so stanovišťom obsluhy na zakladač
         - skupina  Be regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa 
 • výsuvný rebrík s motorovým pohonom 
 • Obsluha špecialneho zdvíhacieho zariadenia na zdvíhanie bremena
 •       Bd 1, zdvíhacia rampa 
 •       Bd 2 zdvíhacia rampa zdvíhacia plošina
 •       Bd 3 autoservisné zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie vozidiel pri opravách
 •       Bd4 zdvižné čelo nákladného  automobilu
 • Obsluha zvisle posuvnej motorovej brány a motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  skupina . Bf

Viazač bremien  - preukaz   

 • Na základe vydaného preukazu je osoba oprávnená viazať a zavesovať bremená na vyhradené zdvíhacie zariadenia sk. A a B . 
 • Aktualizačná odborná príprava 1 x za 5 rokov 
 • základný kurz 
 • periodické školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

Obsluha motorových vozíkov

Obsluhovať motorové vozíky môže iba osoba ktorá vlastní preukaz na obsluhu príslušného zariadenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z.

STN 26 8805 rozdeľuje motorové vozíky podľa druhu pohonu podľa výšky zdvihu a podľa ovládania .

I - elektrické II - so spaľovacím motorom III - špeciálne

podľa druhu ovládania : A,B,C,D,E,W1,W2, G, Z 

Vykonávame školenia na všetky druhy motorových vozíkov.

Podmienkou pre zaradenia do kurzu je :

a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu

 • základný kurz
 • periodické školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať zamestnanca:
pred nástupom do zamestnania - vstupné školenie
pravidelne oboznamovanie - periodické školenie
školenie Ochrana pred požiarmi 
školenie práce vo výškach 

Preškolenie zváračov z bezpečnostných ustanovení

V roku 2019 došlo k novele STN 050705 základné kurzy zváračov . Zváračský preukaz nahradila ID karta zvárača a online evidencia preskúšania a platnosti prukazov . V rámci preškolenia Vašich zváračov zabezpečíme :
 • preškolenie e preskúšanie  zvárača 
 • Vydania ID karty zvárača
 • aktualizáciou databázy

Tlakové  zariadena

Vykonávame revízie kotlov a tlakových nádob manometrov a teplomerov, v kotolniach výmenníkových staniciach ,  
Obsluhovať vyhradené zariadenie plynové resp. tlakové osoba s preukazom resp. dokladom . Zabezpečujeme :
 • základné kurzy   kuričov VI. triedy
 • obsluha tlakových nádob 
 • základné kurzy   kuričov I-V. triedy v spolupráci s TI SR
 • Aktualizačná odborná príprava
 • pravidelné oboznamovanie - periodické školenie

Plynové zariadena

revízie horákov na spaľovanie plynu , rozvodov plynu a reg. staníc,

zásobníky technických plynov a odparovače 

Vykonávame montáž a servis plynových sporákov 

Obsluhovať vyhradené zariadenie plynové resp. tlakové osoba s preukazom resp. dokladom . Zabezpečujeme :
 • základné kurzy   obsluhy plynových zariadení skupiny A v spolupráci s TI SR
 • Aktualizačná odborná príprava
 • základné kurzy obsluhy horákov na spaľovanie plynu sk. Bh
 • pravidelné oboznamovanie - periodické školenie

Elektrické zariadenia 

vykonávame revízie elektrických inštalácii a bleskozvodov  do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

Revízie elektrickej inštalácie

 • elektrické inštalácie budov
 • bleskozvody
 • Lehoty závisia od určenia vonkajších vplyvov - Vyh. MPSVR  508/2009 Z.z.

Revízie elektrického zariadenia strojov

Každý elektrický stroj ( sústruh, obrábacie centrum kompresor a pod. má svoju elektrickú inštaláciu ).  Lehota revízie závisí od prostredia v ktorom sa stroj používa , Prevozné zariadenia sa revidujú 1 x ročne 

Revízie elektrických spotrebičov 

sem partia : predlžovacie káble
mikrovlnné rúry výpočtová technika a pod. 
 lehoty závisia od spôsobu používania a prevádzky kde sa používajú
skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi,
skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce…),
skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch,
skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Revízie elektrického ručného náradia

A - s náradím sa pracuje len občas (max. do 100 prevádzkových hodín za rok)
B - s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo (100 až 250 prevádzkových hodín za rok)
C - s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok)

Napíšte nám

  Pošlite nám Vašu požiadavku , obratom sa budeme ňou zaoberať

Ak potrebujete cenovú ponuku to textu zadajte aj počet osôb resp revízii a miesto kde má byť služba dodaná 

Názov E-mail Správa
objednať
cenová ponuka
Odoslať